office@gradskasreda.com +359 876 214 401

2016 детска площадка гр. Правец

Проектното решение развива концепцията за функционално композиционно и обемно - пространствено изграждане на територията. Предлага се обособяването на една площадка за игра, проектирана в съответствие с Наредба 1 и съчетава следните занимания: – люлеене,
пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, тематични и колективни игри, предназначени за деца от 3 до 12 години.

Общата площ на игровата зона е 175 кв.м.

Партньори